Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΗΣ ΨΥΧΗΣ!!

 

Το υπόδειγμα που μας παρουσιάζει η σημερινή Μεγάλη Τετάρτη, είναι η προσωπικότητα «της αλειψάσης τον Κύριον πόρνης γυναικός», η οποία, με πολύτιμο μύρο, άλειψε τα Πόδια του Θεανθρώπου και εν συνεχεία,  καταφιλώντας Τα, Τα εσπόγγισε με τα μαλλιά της!

Είναι χαρακτηριστικό ότι, την μετανοημένη αυτή αμαρτωλή γυναίκα, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, την προβάλλει ολίγον πριν από το Εκούσιο Πάθος, διά να μας διδάξει ότι, η πραγματική και ειλικρινής μετάνοια ελκύει το έλεος του Θεού, πού σώζει τον κάθε αμαρτωλό, ο οποίος ταπεινώνεται, μετανοεί και αποφασίζει αμετάκλητα να Τον ακολουθήσει!!   

     

"Δρομοκήρυξ"