Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ!!

 

 

«Μόνο το καλό να σκέφθεσαι!

Μόνο το καλό να κάνεις!»!!

 Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης