Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

ΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ, ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ!

 

<<Όποιος θυμάται ότι, το σώμα του και το πνεύμα του ανήκουν εις τον Θεόν, έχει μία ευλάβεια και ένα μυστικό φόβο γι’ αυτά, και τούτο συντελεί στο να τα διατηρεί αγνά και καθαρά από κάθε ρύπο, και σε αδιάλειπτη επικοινωνία με Εκείνον, από τον Οποίον αγιάζονται και ενισχύονται!

Ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεόν με το σώμα του και με το πνεύμα του, πρώτα, όταν θυμάται ότι αγιάσθηκε από τον Θεόν και ενώθηκε μαζί Του, και ύστερα, όταν ενώνει τη θέλησή του με τη Θέληση του Θεού, ώστε να εκτελεί πάντοτε το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο Θέλημά Του!

«…ΗΓΟΥΜΑΙ ΣΚΥΒΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΕΡΔΗΣΩ» (Φιλιππησ.Γ’8’)!!!