Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

«…ΗΓΟΥΜΑΙ ΣΚΥΒΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΕΡΔΗΣΩ» (Φιλιππησ.Γ’8’)!!!


 

«Δεν είναι δυνατόν, εκείνος που είναι προσηλωμένος στα παρόντα, να δεχθή, κάποτε, να γεμίσει από τον πόθο των Mελλοντικών Aγαθών»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος