Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ, Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ!!


«ς δύ συνέσει χρηστότης κεκραμένη»
                                                                            
                                                                                    Μένανδρος (342-290 π.Χ.).

Έχομε επανειλημμένα τονίσει ότι, από Άπειρη Αγάπη ο Πανάγαθος Θεός και στην προχριστιανική εποχή δεν άφησε την ανθρωπότητα εγκαταλελειμμένη.
Αντίθετα, σε όλους τους λαούς και σε όλες τις εποχές έστειλε φωτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι, μέσα από τον «σπερματικό λόγο», απεκάλυψαν μεγάλες Αλήθειες και βοήθησαν στην προετοιμασία του προχριστιανικού κόσμου, για να δεχθή, με την κάθοδο του Κυρίου μας στην Γη, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας.

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!