Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΟΝΤΩΣ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΥΠΑΚΟΗ!!!


 

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ!!!

«Με το Βάπτισμα, καθαρίζεται κάποιος από κάθε ενοχή και αμαρτία, ωστόσο η ροπή του προς την αμαρτία παραμένει… Θα πρέπει λοιπόν να προσέξει και να αγωνισθή, γιά να μην βρεθή ένοχος.

Οι παλαιστές, γιά να ξεφεύγουν από τον αντίπαλο, αλείφονται με λάδι. Και τον βαπτιζόμενο, τον αλείφουν με λάδι, διότι πρόκειται να έχει πάλη με τον σατανά και την αμαρτία.