Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Ο ΟΝΤΩΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

 

<<Οι άνθρωποι, καταχρηστικώς λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια από τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιό είναι το καλό και ποιό το κακό, και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δε αγαθά και ψυχωφελή, τα αποκτούν πρόθυμα με την μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία προς τον Θεόν! Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι!

Ο αληθινά λογικός άνθρωπος, ένα μόνο ζήλο έχει, να πείθεται και να αρέσει εις τον Θεόν των όλων! Σ’ αυτό και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει εις τον Θεόν, ευχαριστώντας γιά την τόσο μεγάλη Του Πρόνοια και Ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει εις την ζωή του!

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ γ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ!!