Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ!!

 <<Ο Ευάγγελος Κοκκόλης, είχε με τον αδελφόν του Παναγάκη εμπόριον αλεύρων εις την οδόν Σιτεμπόρων, και δεν επίστευε γενικά όσα ελέγοντο διά την αγιότητα του παπά-Παναγή του Μπασιά, όσον και αν προσπαθούσε ο πάππος μου Διονυσάκης Ραζής, Διευθυντής εκπαιδευτηρίου, να τον πείσει.

Μίαν ημέραν υπό ραγδαίαν βροχήν, ο παπά-Παναγής έμενε ακουμπισμένος εις τον τοίχον του μαγαζιού του Ευαγγέλου, αντί να εισέλθη μέσα και να αποφύγη την δυνατήν βροχήν.

Η ΑΦΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ!!