Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ!!!


 

ΠΟΛΛΑΙ ΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΔΟΥΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ…

 

«Πολλοί είναι εκείνοι, που έχουν τη γνώμη ότι, βλασφημεί τον Θεόν και τα Θεία μόνο εκείνος, που με τα λόγιά του υβρίζει τον Θεόν…

Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Γενικά, όλοι όσοι απορρίπτουν την Παντοδυναμία, την Σοφία και την Πρόνοια του Θεού, είναι βλάσφημοι. Επίσης, όλοι όσοι δεν τηρούν τις Εντολές του Θεού και πορεύονται στη ζωή τους με τη δική τους λογική και δύναμη, είναι επίσης βλάσφημοι.

Διότι, τί σημαίνει βλασφημία;