Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

ΙΕΡΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!!

  

1.Γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος (1877-1964)! 

2.Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος Κόμπος (1920-2005)!

3.Γέρων Αθανάσιος Χαμακιώτης (1891–1967)!

4.Πατριάρχης Σερβίας Παύλος (1914-2009)!

ΤΑ ΠΑΘΗ ΗΤΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

 

Κάποιος μοναχός που μόναζε σε Κοινόβιο, οργιζόταν συχνά… Το  πάθος της οργής δεν τον άφηνε και ξεσπούσε στους αδελφούς του. Αποφάσισε λοιπόν και είπε μέσα του:

«Θα πάω να ζήσω μόνος, μακριά από ανθρώπους. Και καθώς δεν θα έχω καμμία σχέση με κανέναν, θα πάψει και το πάθος».

Έφυγε πράγματι, και κατοίκησε σε μιά σπηλιά μόνος.