Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΕΙΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ!!

1. Λαμβάνει σώμα ανθρώπινο, ο Ασώματος Κύριος, από Άπειρη Αγαθότητα. Και μικραίνει (μπορεί να πει κανείς) τον Εαυτό Του, ο Μέγας και Υπερούσιος, γιά να μπορέσει να ενωθή με τις ψυχές των Αγίων, ώστε να μπορέσουν και αυτές να γίνουν μέτοχοι της Αθάνατης Ζωής της Θεότητάς Του! Και όπως η ψυχή επήρε και εφόρεσε τα μέλη του σώματος (μάτια, αυτιά κ.λ.π.), κατά τον ίδιο τρόπο και η Αγαθότητα του Σωτήρος Χριστού, παίρνει σώμα και ενώνεται με τις πιστές και αγαπητές σ’ Αυτόν ψυχές, και γίνεται (κατά τον Απόστολο Παύλο) ένα Πνεύμα μ’ αυτές! Έτσι γίνεται Ψυχή στην ψυχή, Υπόσταση στην υπόσταση, ώστε μιά τέτοια ψυχή να ζήσει και να υπάρξει μέσα στην Θεότητά Του, να φθάσει στην αθάνατη ζωή και ν’ απολαύσει άφθαρτη ηδονή και ανέκφραστη δόξα!

ΤΟ ΑΡΡΗΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΥ!!