Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

«Ω ΚΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΚΑΚΙΑΝ ΟΦΕΩΣ»!!! (ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)


 
 «ΓΥΝΗ ΑΝΑΙΔΗΣ, ΟΥΔΕΝΟΣ ΦΕΙΔΕΤΑΙ»!!!
(ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Για δεκαετίες ολόκληρες διαφθείρουν τον Ελληνικό Λαό, διαβρώνουν την Ελληνορθόδοξη Κοινωνία, διαστρέφουν την αλήθεια, καταστρέφουν και γκρεμίζουν ό,τι πιό όμορφο, παραδοσιακό, ηθικό και γνήσιο υπάρχει σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο…
Διαπιστώνοντας, όμως, μέσα από τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, με τρόμο, ότι δεν κατάφεραν να διεισδύσουν ουσιαστικά στα ενδότερα της Ελληνικής ψυχής, που έχει σφυρηλατηθή μέσα στις χιλιετίες με θεμελιώδεις ιερές παραδόσεις και ηρωϊκές θυσίες, έχουν ξεσαλώσει τελείως και επιτίθενται εναντίον Προσωπικοτήτων, που δεν είναι άξιοι ούτε τα χνάρια τους να γλύψουν…

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΦΙΑ!!


«Η αληθινή σοφία δεν έχει σαν στολίδι της τα ωραία λόγια, αλλά αποδεικνύεται μέσα από τα έργα»!!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328-390 μ.Χ.).