Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Ο ΕΛΕΩΝ, ΑΓΑΠΩΝ, ΠΡΟΝΟΩΝ ΚΑΙ ΣΩΖΩΝ ΘΕΟΣ!!!

  

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!!

Δίκαια και σύμφωνα με τη φύση που μας έδωσε ο Θεός, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα τρία μέρη της ψυχής μας:

Τον θυμό μας, να τον στρέφουμε εναντίον του αμαρτωλού εαυτού μας και του διαβόλου. «Να οργίζεσθε με την αμαρτία», λέει η Αγία Γραφή! Αυτό σημαίνει, να οργίζεσθε με τον εαυτό σας και με τον διάβολο, γιά να μην αμαρτάνετε στον Θεόν!!

Την επιθυμία μας, πρέπει να την στρέφουμε στον Θεόν και την αρετή!!