Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Ο ΕΛΕΩΝ, ΑΓΑΠΩΝ, ΠΡΟΝΟΩΝ ΚΑΙ ΣΩΖΩΝ ΘΕΟΣ!!!

  

«Ας αφήσουμε το παρελθόν στο Έλεος του Θεού!!

Το παρόν στην Αγάπη Του!!

Το μέλλον στην Πρόνοιά Του!!»!!!