Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!!

Δίκαια και σύμφωνα με τη φύση που μας έδωσε ο Θεός, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα τρία μέρη της ψυχής μας:

Τον θυμό μας, να τον στρέφουμε εναντίον του αμαρτωλού εαυτού μας και του διαβόλου. «Να οργίζεσθε με την αμαρτία», λέει η Αγία Γραφή! Αυτό σημαίνει, να οργίζεσθε με τον εαυτό σας και με τον διάβολο, γιά να μην αμαρτάνετε στον Θεόν!!

Την επιθυμία μας, πρέπει να την στρέφουμε στον Θεόν και την αρετή!!

Τη διάνοιά μας, να τη βάλουμε να φυλάη τα άλλα δύο μέρη της ψυχής με γνώση και σοφία, να τους δίνη εντολές, να νουθετή, να ορίζη τιμωρίες και να εξουσιάζη, όπως ο Βασιλιάς εξουσιάζει τους υπηκόους του!! Τότε, το λογικό που έχουμε μέσα μας, κυβερνάει σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού τα άλλα δύο μέρη, παρόλο που τα πάθη επαναστατούν εναντίον του! Να φροντίσουμε, λοιπόν, το λογικό μας να εξουσιάζη τα πάθη, διότι όπως είπε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος : «Όποιος δεν κάνει σφάλματα με το λογικό του, είναι τέλειος άνδρας κι έχει τη δύναμη να χαλιναγωγή και ολόκληρο το σώμα του!»!!

Είναι αλήθεια, πως κάθε ανομία και κάθε αμαρτία γίνεται με την συνεργασία και των τριών μερών της ψυχής, όπως, επίσης, κάθε αρετή και κάθε δικαιοσύνη, σ᾽ αυτά τα τρία πάλι οφείλεται!!!

 

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος (5ος Αιώνας)