Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!!


Τα γνωρίσματα της αληθινής πίστεως στον Χριστό είναι τα ακόλουθα:

 

α. Η αληθινή πίστι, πληροφορεί μυστικά αυτόν που πιστεύει, γιά τον Θείο χαρακτήρα της πίστεώς του!

β. Κατευθύνει τα διαβήματά του στον δρόμο της αλήθειας, τον καθοδηγεί μυστικά και τον διδάσκει, να κάνει το Θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο!

γ. Οδηγεί στη μακαριότητα και διδάσκει ότι, μέσα στην αγάπη που αισθανόμασθε γιά τον Θεόν και τον πλησίον, μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο Αγαθό!

δ. Γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα, που δεν ελαττώνεται, είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας!

ε. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη, που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, άπειρη, αγνή, αγία αγάπη, που ξεχειλίζει από την καρδιά, κατακλύζει και κατακυριεύει τα πάντα!

Η ΑΛΗΘΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!!