Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ!!

 

<<O Φωτεινός Μουρελάτος, από τα Χαυδάτα, επήγε εις το Ληξούρι και αγόρασε ψάρια μαζί με άλλους χωρικούς. Την ώρα που του έβαζε ο ψαράς τα ψάρια, ευρήκε αυτός την ευκαιρία και επήρε κρυφά μιά χεριά ψάρια και τα έβαλε με τ’ άλλα τα πληρωμένα, εις το μανδήλιόν του και έτσι εξεκίνησε διά το χωριό του, παρέα με τους άλλους συγχωριανούς του.

Στην διαδρομή της επιστροφής, τα ψάρια του, εβρώμισαν και ερωτούσε τους άλλους εάν μύριζαν και τα ιδικά τους, αλλά αυτοί του απήντησαν ότι, τα ψάρια τους μοσχοβολούσαν.

Ο ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, ΕΛΚΥΕΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΧΑΡΙΝ!!