Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ!!

 

<<O Φωτεινός Μουρελάτος, από τα Χαυδάτα, επήγε εις το Ληξούρι και αγόρασε ψάρια μαζί με άλλους χωρικούς. Την ώρα που του έβαζε ο ψαράς τα ψάρια, ευρήκε αυτός την ευκαιρία και επήρε κρυφά μιά χεριά ψάρια και τα έβαλε με τ’ άλλα τα πληρωμένα, εις το μανδήλιόν του και έτσι εξεκίνησε διά το χωριό του, παρέα με τους άλλους συγχωριανούς του.

Στην διαδρομή της επιστροφής, τα ψάρια του, εβρώμισαν και ερωτούσε τους άλλους εάν μύριζαν και τα ιδικά τους, αλλά αυτοί του απήντησαν ότι, τα ψάρια τους μοσχοβολούσαν.

Εις την γέφυρα, συνήντησαν τον παπά-Παναγή τον Μπασιά. Εκατέβησαν όλοι, από τα ζώα τους, διά να τον προσκυνήσουν, όπως όλοι συνήθως έκαμναν.

Τότε, ο παπά-Παναγής, του είπε, να λύση το μανδήλι του να ιδή τα ψάρια του, αλλά αυτός απήντησε: «Μυρίζουν γέροντα». Ο Άγιος όμως άνοιξε το μανδήλι και επέταξε τα κλεμμένα ψάρια τα οποία και εβρωμούσαν!

«Πάρε τα.», του είπε, «Τα ψάρια που έκλεψες εμύριζαν, τα άλλα είναι καλά»!>>!!

 

Πηγή Κειμένου: «Άγιος Παναγής Μπασιάς» Πρωτ. Κων/νου Γκέλη