Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ!!


 

«Γιατί στα αυτοκίνητα έχουν βάλει ρόδες από ελαστικό και με αεροθαλάμους;

Γιά να υποχωρούν, να βουλιάζουν λίγο σε κάθε μικρή πέτρα ή λακκούβα του δρόμου, και έτσι να ξεπερνούν τα εμπόδια. Εάν οι ρόδες ήταν συμπαγείς και “ανένδοτες”, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει το αυτοκίνητο. Θα διαλυόταν σε μικρή απόσταση, λόγω των κραδασμών, από τις μικροανωμαλίες του εδάφους.

ΤΟ ΑΝΗΛΕΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ!!