Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΑΝΗΛΕΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ!!


 

«Οι τύψεις της συνειδήσεως, αποτελούν το μεγαλύτερο βασανιστήριο, το οποίο κανένας τύραννος δεν εσκέφθηκε ποτέ να χρησιμοποιήσει. Διότι όλοι τους…, τίποτε άλλο δεν βασανίζουν εκτός από την σάρκα…»!!

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης