Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΕΘΑ, «ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΜΝΟΝΤΩΝ»!!

Κάποιος ερώτησε τον γέροντα Επιφάνιο:

«Γέροντα, ποιούς εννοεί η Εκκλησία μας όταν εύχεται, “υπέρ των καμνόντων”;».

 Και ο γέρων π. Επιφάνιος, απάντησε ως εξής:

«Το ρήμα “κάμνω”, εξ ου και κάματος, σημαίνει: κουράζομαι, κοπιάζω πολύ, υποφέρω. “Απέκαμα”, λέμε ή “αποκάμνω”, δηλαδή, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο.

ΑΓΑΠΗ, ΔΙΧΩΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ!!