Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΑΓΑΠΗ, ΔΙΧΩΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ!!

 

 «Η Αγάπη μας πρέπει να είναι ίδια προς όλους!

Μόνο τότε είναι Αγάπη Θεού!

Κάτω από Αυτήν, τα πάντα λυγίζουν!

Δίπλα Της όλα λειώνουν!»!!

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης