Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ!!


 

Την ημέρα που ανέλαβε ως Ηγούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ήλθαν στο Μοναστήρι Του, εξακόσιοι περίπου ξένοι. Όλοι αυτοί εκάθησαν στην Τράπεζα και έτρωγαν, αλλά ο Άγιος Ηγούμενος έβλεπε κάποιον με κοντά μαλλιά, τυλιγμένο με ένα μανδύα, όπως οι Ιουδαίοι, ο οποίος έτρεχε παντού και διέταζε εξουσιαστικά τους μαγείρους, τους οικονόμους, τους κελλαρίτας και τους άλλους διακονητάς!

Όταν, λοιπόν, έφυγε ο κόσμος και εκάθησαν οι διακονηταί να φάγουν, ανεζητείτο αυτός που έτρεχε παντού και διέταζε, και δεν ευρισκόταν. Τότε ο δούλος του Θεού, πατήρ ημών Ιωάννης, είπε:

«Μη ψάχνετε άδικα… Ο Μέγας Προφήτης Μωϋσής, δεν έκανε τίποτε άλλο, από το να διακονήσῃ στον ιδικό Του τόπο»!

Σε κάποια άλλη περίσταση, όταν είχε πέσει ξηρασία στα μέρη της Παλαιστίνης, αφού τον παρεκάλεσαν οι περίοικοι, προσευχήθηκε και έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, διότι «θέλημα των φοβουμένων Αυτόν ποιήσει ο Κύριος και της δεήσεως αυτών εισακούσεται»!!

 

Πηγή: «Κλίμαξ Aγίου Ιωάννου Σιναΐτου», από την εισαγωγήν και το Βιογραφικόν Σημείωμα, περί του μεγάλου αυτού Ηγουμένου και Οσίου της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνας του Σινά. Νεοελληνική απόδοση Ι. Μονή Παρακλήτου.