Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Ενώ το πείσμα οδηγεί στον παραλογισμό και επιβεβαιώνει την παροιμία, 

«το ινάτι βγάζει μάτι»,

αντίθετα, η λογική και η συνεργασία, πάντοτε οδηγούν στην πρόοδο, 

στο όφελος και στην επιτυχή επίτευξη του σκοπού!