Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΛΑΙ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑΙ ΡΗΣΕΙΣ!!

Κάποτε, λέγει ένας αδελφός στον γέροντα Χαράλαμπο τον Διονυσιάτην:

«Γέροντα, ένας μοναχός κάθεται στον δείνα τόπον. Ο καϋμένος δεν έχει τίποτε. Αν του πάνε οι άλλοι, τρώει, αν όχι, δεν πάει να ζητήση. Να του στείλουμε λίγο μαγειρεμένο φαγητό να φάει;».

Και ο διακριτικός γέροντας, ερωτά:

«Μπορεί να δουλέψει αυτός ο μοναχός;».

«Ναι γέροντα», απήντησε ο αδελφός.

«Αλλά θα μου πης, είναι ασκητής και γι’ αυτό δεν δουλεύει. Έστω... Μπορεί,  τουλάχιστον, να περπατήση;».

«Ναι γέροντα, μπορεί».

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!!