Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ!!

 

Ποικίλαι Πνευματικαί Εμπειρίαι!!!


 Ο αξιότιμος κ. Εμμανουήλ Καπετανάκης (πρ. Διευθ. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως), αφηγείται ποικίλες, προσωπικές και μη,πνευματικές εμπειρίες, με Άγιες μορφές της Ορθοδόξου πίστεως! Τον ευχαριστούμε, γι' αυτή την νέα βιντεοσκόπηση και την άδεια να την δημοσιοποιήσουμε! 

12/01/2024