Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Ἡσ.ΚΣΤ’9’)!!!

 


<< Μπορεί σε μιά οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες αλλά να  είναι   καλά, τα   παιδιά  ή  τα  εγγόνια  τους  όμως να παιδεύωνται. Να αρρωσταίνουν και   να αναγκάζωνται   να   δίνουν   στους   γιατρούς,   όσα μαζεύθηκαν με αδικίες, γιά να εξοφλήσουν οι παππούδες τους...

Κάποτε, σε μιά γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχαν αρχίσει από τον αρχηγό της οικογενείας, αρρώστεια βαρειά, ταλαιπωρία, έμεινε κατάκοιτος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στην συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Η πλούσια οικογένεια του κατάντησε η πιο πτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο, γιά να πληρώνουν γιατρούς και διάφορα έξοδα.

ΤΟ ΨΗΛΑΦΗΤΟΝ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ.