Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Ἡσ.ΚΣΤ’9’)!!!

 


<< Μπορεί σε μιά οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες αλλά να  είναι   καλά, τα   παιδιά  ή  τα  εγγόνια  τους  όμως να παιδεύωνται. Να αρρωσταίνουν και   να αναγκάζωνται   να   δίνουν   στους   γιατρούς,   όσα μαζεύθηκαν με αδικίες, γιά να εξοφλήσουν οι παππούδες τους...

Κάποτε, σε μιά γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχαν αρχίσει από τον αρχηγό της οικογενείας, αρρώστεια βαρειά, ταλαιπωρία, έμεινε κατάκοιτος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στην συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Η πλούσια οικογένεια του κατάντησε η πιο πτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο, γιά να πληρώνουν γιατρούς και διάφορα έξοδα.

Απορούσα γι’ αυτήν την οικογένεια: «Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστειες και ατυχήματα σ’ αυτούς…». Στα άτομα της οικογενείας που εγνώρισα, δεν φαινόταν να ισχύει η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ως εκλεκτούς, αλλά μάλλον φαινόταν  να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Γιά να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους και έμαθα τα εξής:

«Ο αρχηγός της οικογενείας (που πρώτος αρρώστησε), είχε βρει μιά σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στην συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, του ζητούσε μία χήρα δανεικά, γιά να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός όμως της ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη πάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την Τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος, όμως, του ζητούσε ένα χωράφι που είχε, και στην ανάγκη ο άλλος, το έδινε όσο-όσο, γιά να μην τον κυνηγήσει η Τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά, γιά να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καϋμένος την έδινε την αγελάδα, όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο, μάζεψε μιά μεγάλη περιουσία.

Όλος όμως ο γογγυσμός των πονεμένων ανθρώπων, εκτύπησε όχι μόνο αυτόν και την γυναίκα του, αλλά και τα παιδιά του. Έτσι λειτούργησαν οι πνευματικοί νόμοι και συνέβη και σ’ αυτούς το ίδιο, γιά να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κ.λπ., πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι...

Ο Θεός φυσικά, θα τους κρίνει με την πολλή Του Αγάπη και Δικαιοσύνη, ανάλογα.>>!!

 

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης