Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ!!!

<<Πατέρες και αδελφοί, γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλοι θα αποθάνουμε, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι, δεν γνωρίζουμε πώς και πότε θα αποθάνουμε. Μας περιμένει λοιπόν ο θάνατος… Αλλά είμεθα προετοιμασμένοι γι’ αυτόν;

Ακούμε συχνά από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι, η Μαρία η Μαγδαληνή καθόταν απέναντι του τάφου του Κυρίου και έκλαιε, ενώ ο δίκαιος Ιώβ μέσα στους πόνους και τους στεναγμούς του έλεγε:

«Εὰν γὰρ ὑπομείνω, ᾅδης μου ὁ οἶκος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου ἡ στρωμνή. Θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν» (Ιώβ ΙΖ΄13-14΄)!!!

Η, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ!!