Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ!!


 

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!

 

Είπε ο αββάς  Ισαάκ ο πρεσβύτερος των κελλίων:

<<Όταν ήμουν νεώτερος, ασκήτευα μαζί με τον αββά Κρόνιο και ποτέ δεν μου εζήτησε να κάνω κάτι. Μολονότι ήταν γέροντας και έτρεμε από την αδυναμία, σηκωνόταν μόνος του και έφερνε το σταμνάκι σε εμένα και σε όλους τους άλλους αδελφούς χωρίς εξαίρεση!

Και με τον αββά Θεόδωρο της Φέρμης ασκήτευσα, και ούτε εκείνος μου εζήτησε ποτέ να κάνω κάτι, αλλά και το τραπέζι μόνος του το έστρωνε, και έλεγε:

«Αδελφέ, αν θέλεις έλα γιά φαγητό»!

Και εγώ του έλεγα: