Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ!!


 

«Μεγάλο φάρμακο της Σωτηρίας μας είναι η ταπεινοφροσύνη!

Από Άκρα Ταπείνωση και Αγάπη, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, διά να καταστήση εφικτή την Θέωσή μας, δηλαδή, εμείς οι υιοί του ανθρώπου να γίνωμε κατά Χάριν, υιοί του Θεού»!! 

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ