Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!!

1. Όπως οι άνθρωποι στον κόσμο, μαζεύουν πλούτο από διάφορες εργασίες, το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Άλλοι μαζεύουν τον Επουράνιο πλούτο από διάφορα χαρίσματα που τους δόθηκαν από τον Θεόν και άλλοι από διάφορες ασκήσεις και διάφορες πνευματικές εργασίες, που γίνονται μόνο διά τον Θεόν!

2. Όταν ο άνθρωπος καταπάτησε την Εντολή του Θεού και ξέπεσε από την Ζωή του Παραδείσου, επακολούθησε το δέσιμο του με δύο αλυσίδες. Η μία είναι ο δεσμός των βιοτικών φροντίδων και των σαρκικών ηδονών, όπως είναι ο πλούτος, η δόξα, η φιλία, η γυναίκα, τα παιδιά, οι συγγενείς, η πατρίδα, τα κτήματα και γενικά όλα τα ορατά. Η άλλη αλυσίδα είναι αόρατη και εσωτερική. Είναι, δηλαδή, δεμένη η ψυχή, με σκοτεινά δεσμά από τα πονηρά πνεύματα,  εξ αιτίας των οποίων ούτε τον Θεόν να αγαπήσει μπορεί, ούτε να πιστέψει, ούτε να προσευχηθή, όπως θέλει. Διότι, μετά την παράβαση του Αδάμ, όλοι μας συναντάμε μέσα μας αντίσταση σε κάθε καλό και Θεϊκό έργο. Αυτή την αντίσταση και τον πόλεμο, με την Χάρη και την Δύναμη του Χριστού μπορούμε να την καταργήσωμε! Χωρίς όμως την βοήθεια του Θεού,  είναι εντελώς αδύνατο να λυτρώσει κανείς τον εαυτό του, ώστε να ελευθερωθή από την πάλη των λογισμών!

«ΓΝΩΤΕ ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΟΥΧ ΗΜΕΙΣ» (Ψαλμ.ϰθ'3΄)!!!