Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!!

1. Όπως οι άνθρωποι στον κόσμο, μαζεύουν πλούτο από διάφορες εργασίες, το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Άλλοι μαζεύουν τον Επουράνιο πλούτο από διάφορα χαρίσματα που τους δόθηκαν από τον Θεόν και άλλοι από διάφορες ασκήσεις και διάφορες πνευματικές εργασίες, που γίνονται μόνο διά τον Θεόν!

2. Όταν ο άνθρωπος καταπάτησε την Εντολή του Θεού και ξέπεσε από την Ζωή του Παραδείσου, επακολούθησε το δέσιμο του με δύο αλυσίδες. Η μία είναι ο δεσμός των βιοτικών φροντίδων και των σαρκικών ηδονών, όπως είναι ο πλούτος, η δόξα, η φιλία, η γυναίκα, τα παιδιά, οι συγγενείς, η πατρίδα, τα κτήματα και γενικά όλα τα ορατά. Η άλλη αλυσίδα είναι αόρατη και εσωτερική. Είναι, δηλαδή, δεμένη η ψυχή, με σκοτεινά δεσμά από τα πονηρά πνεύματα,  εξ αιτίας των οποίων ούτε τον Θεόν να αγαπήσει μπορεί, ούτε να πιστέψει, ούτε να προσευχηθή, όπως θέλει. Διότι, μετά την παράβαση του Αδάμ, όλοι μας συναντάμε μέσα μας αντίσταση σε κάθε καλό και Θεϊκό έργο. Αυτή την αντίσταση και τον πόλεμο, με την Χάρη και την Δύναμη του Χριστού μπορούμε να την καταργήσωμε! Χωρίς όμως την βοήθεια του Θεού,  είναι εντελώς αδύνατο να λυτρώσει κανείς τον εαυτό του, ώστε να ελευθερωθή από την πάλη των λογισμών!

3. Αρκεί να λύσει κανείς τον εαυτό του από όλα τα ορατά και ν’ αρχίσει να παραμένει κοντά στον Κύριο, γιά να μπορέσει να αντιληφθή την διαρκή εσωτερική πάλη των παθών και τον αόρατο πόλεμο που είναι μέσα μας. Αν δεν γίνουν αυτά και δεν προσκολληθούμε ολωσδιόλου στον Θεόν κινδυνεύουμε… Ενώ έχουμε τραύματα και κρυφά πάθη, νομίζουμε ότι είμασθε υγιείς και όχι άρρωστοι… Εκείνος, όμως, που περιφρονεί την επιθυμία και την δόξα, βλέπει τα πάθη του και με την βοήθεια του Θεού μπορεί να τα νικήσει!

4. Χίλιους δυό τρόπους μηχανεύεται ο σατανάς γιά να μας αποσπάσει από την ελπίδα και αγάπη του Χριστού μας. Ή φέρνει θλίψεις ψυχικές ή λογισμούς ακάθαρτους, γιά να μας οδηγήσει σε χαύνωση και απελπισία ότι δήθεν, δεν υπάρχει γιά εμάς σωτηρία. Αλλά όσο ο πονηρός ρίχνει τα πεπυρωμένα βέλη του εναντίον μας, τόσο περισσότερο πρέπει να φουντώνει μέσα μας η ελπίδα εις τον Θεόν, που θέλει να δοκιμάζει τις ψυχές, που έχουν Θείο έρωτα, γιά να φανή, εάν Τόν αγαπούν αληθινά!

Μελέτημα 34ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.