Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

ΑΓΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ Ο ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ!!!

 

Ο αξιότιμος κ. Εμμανουήλ Καπετανάκης (πρ. Διευθ. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως),
ομιλεί περί του Αγίου Ευμενίου του Σαριδάκη!
 

Τον ευχαριστούμε, δι' άλλην μίαν φοράν,
διότι μας επέτρεψε να βιντεοσκοπήσωμε αυτήν την νέαν αφήγησιν! 

12/01/2024