Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ: ΑΓΑΠΗ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΣ!!!

 

Στην οικογένεια που συχνότατα πήγαινε ο Παππούς (Άγιος Νικόλαος Πλανάς), τον χώρο εντός της αυλής τον είχε νοικιάσει ένας τσαγκάρης κομμουνιστής, εκ των σημαινόντων στελεχών. Το μίσος του προς όλους, και εξαιρετικώς προς τους ιερείς, δεν είχε όρια. Εκεί που εργαζόταν, παραληρούσε μονολογώντας, από πού θα αρχίσει με την παρέα του να σφάζουν τους παππάδες. Και έλεγε:

«Πρώτα–πρώτα, θα σφάξουμε τους παπάδες της Ζωοδόχου Πηγής…».

Όπως σας είπα, αυτός εργαζόταν εντός της αυλής. Ο Παππούς με την καλωσύνη του πήγε κοντά του και του λέει:

«Καλησπέρα, παιδί μου»!

Εκείνος, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του από την δουλειά του, κάτι μουρμούρισε. Το άλλο Σάββατο πήγε πάλι ο Παππούς και του λέει:

«Καλησπέρα, Λουκά μου»!

ΤΟ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ