Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023!!

 

H Μήτηρ του Θεού ημών, μετέστη εις Ουρανούς, αλλ’ ουκ απέστη αφ’ ημών!!!

Κυοφορήσασα εκ Πνεύματος Αγίου και Τέξασα τον Λυτρωτήν και Φιλάνθρωπον Κύριον, κατέστη συγχρόνως, η Παντάνασσα Μήτηρ της αγάπης και της υπομονής, δι’ άπαν το γένος των βροτών, ιδία δε ημών των Χριστιανών!!