Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ!!

 

<<Ο Θεός είναι Κτίστης και Δημιουργός των Αγίων Αγγέλων!

Τους εδημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική Του Άπειρη Βούληση, ασώματη φύση, ωσάν κάποιον άνεμο και άϋλη φωτιά, όπως λέγει ο Θείος Δαβίδ: «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα και τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα»!!! (Ψαλ. ΡΓ'4'), περιγράφοντας έτσι την ευκινησία, την φλογερότητα, την θερμότητα, την διεισδυτικότητα, την ταχύτητά τους στον Θείο πόθο και την Θεία υπηρεσία, καθώς και την ανοδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε άλλη σκέψη!

Ο Άγγελος, λοιπόν, είναι ύπαρξη πνευματική, αεικίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί τον Θεόν, και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία! Το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης, μόνον ο Κτίστης τά γνωρίζει! Και ονομάζεται ασώματη και άϋλη, σε σχέση με εμάς, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με τον Θεόν, τον Μόνον Ασύγκριτον, ευρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το Θείον, είναι αληθώς Άϋλο και Ασώματο!

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΒΗ, ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΘΛΙΨΕΙΣ!!