Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ!!

 

<<Ο Θεός είναι Κτίστης και Δημιουργός των Αγίων Αγγέλων!

Τους εδημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική Του Άπειρη Βούληση, ασώματη φύση, ωσάν κάποιον άνεμο και άϋλη φωτιά, όπως λέγει ο Θείος Δαβίδ: «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα και τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα»!!! (Ψαλ. ΡΓ'4'), περιγράφοντας έτσι την ευκινησία, την φλογερότητα, την θερμότητα, την διεισδυτικότητα, την ταχύτητά τους στον Θείο πόθο και την Θεία υπηρεσία, καθώς και την ανοδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε άλλη σκέψη!

Ο Άγγελος, λοιπόν, είναι ύπαρξη πνευματική, αεικίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί τον Θεόν, και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία! Το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης, μόνον ο Κτίστης τά γνωρίζει! Και ονομάζεται ασώματη και άϋλη, σε σχέση με εμάς, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με τον Θεόν, τον Μόνον Ασύγκριτον, ευρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το Θείον, είναι αληθώς Άϋλο και Ασώματο!

Είναι λοιπόν ο Άγγελος, φύση λογική, πνευματική και ελεύθερη, μεταβλητή σύμφωνα με την απόφασή της, δηλαδή μεταβλητή με τη θέλησή της. Διότι κάθε τι που έχει δημιουργηθή είναι και μεταβλητό και μόνο το αδημιούργητο είναι αμετάβλητο! Επίσης κάθε τι λογικό είναι ελεύθερο. Επειδή λοιπόν, ο Άγγελος, είναι λογική και πνευματική φύση, είναι ελεύθερη!

Οι Άγγελοι, είναι δεύτερα πνευματικά φώτα, που παίρνουν το φωτισμό από το Πρώτο και Άναρχο Φως και δεν έχουν ανάγκη από γλώσσα και ακοή, αλλά πληροφορούνται μεταξύ τους τα προσωπικά διανοήματα και τις αποφάσεις τους, χωρίς τον προφορικό λόγο!

Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, όλοι οι Άγγελοι, από τον Πατέρα με τη συνεργία του Ενυποστάτου Υιού και Λόγου Του, και έφθασαν στην τελειότητα με τον αγιασμό από το Άγιο Πνεύμα, και μετέχουν στο Φωτισμό και τη Χάρη ανάλογα με το αξίωμα και το Αγγελικό τους Τάγμα!

Είναι ικανοί και πρόθυμοι στην εκτέλεση του Θείου Θελήματος, και παρουσιάζονται αμέσως, λόγω της ταχύτητας της φύσεώς τους, παντού, όπου τυχόν προστάξει η Θεία Θέληση, και διαφυλάττουν (όλον τον κόσμο και) τα μέρη της γης, και είναι Άρχοντες των Λαών και των Χωρών, όπως τους ώρισε ο Δημιουργός, και τακτοποιούν τα ανθρώπινα και μας βοηθούν! Οπωσδήποτε, είναι αληθές ότι, σύμφωνα με το Θείο Θέλημα και Πρόσταγμα, είναι ανώτεροι από εμάς και πάντοτε είναι στην υπηρεσία του Θεού!>>!!

Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
«Περὶ Αγγέλων»
(«Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», Β´ (3) 17. Migne, PG. 94, 865-73)