Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ!!


 

«Αγιασμένη Ελλάδα!

Είσαι αγιασμένη, γιατί είσαι βασανισμένη!

H κάθε εορτή σου μνημονεύει και ένα μαρτύριό σου!

Τα Πάθη του Χριστού τα έκανες δικά σου πάθη!

Τα μαρτύρια των Αγίων είναι τα δικά σου μαρτύρια!»!!

Φώτης Κόντογλου