Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ!!

        

          «Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πώς κυνηγάει τους ανηθίκους;

          Εκεί βλέπεις έντονα την Θεία Δικαιοσύνη αλλά και την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον εύρη η σφαίρα.

          Μιά φορά πηγαίναμε με την διλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως, μας χτύπησαν και ριχθήκαμε στην μάχη. Ένας, θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα, είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μία ατιμία και είχε βιάσει μία έγκυο (..!), την καημένη... Ε, σ’ εκείνη την επιχείρηση, μόνο αυτός σκοτώθηκε!! Φοβερό!!

«ΔΙ’ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΤΡΕΧΩΜΕΝ…» (Εβρ. ΙΒ’1’) !!!