Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ!!! (3/3)

ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΩΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!


 

<<Δεν ξέρω εσείς, πώς ετοιμάζεσθε γιά τα Χριστούγεννα.

Εάν ετοιμάζεσθε μόνο υλικώς και δεν προσέχετε το φορτίο των αμαρτιών σας, δηλαδή μένετε ανεξομολόγητοι, κάνετε μέγα λάθος...

Ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται γιά τα Χριστούγεννα κυρίως πνευματικώς, να εξομολογείται δηλαδή και να ευρίσκεται εν μετανοία! Διότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, να «μαζέψει» τις αμαρτίες των ανθρώπων και να καταργήσει τον θάνατο, που προκαλεί η αμαρτία!