Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

«ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΣΧΕΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑΣ ΣΟΙ ΙΕΡΩΤΑΤΕ» (ἐκ τοῦ Ἀπολυτικίου, τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος)!!!

 

Όταν λειτουργούσε, ήθελε τα πάντα να συντελούν στη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν ήθελε π.χ. κατά την είσοδο του Ευαγγελίου να προηγείται μικρό κεράκι, επειδή ήθελε μεγάλες λαμπάδες, όπως και μπροστά στην Αγία Πύλη. Όταν έλεγε τη νύκτα τα «Τριαδικά», άναβε πολλά–πολλά κεριά μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Φορούσε το φελόνι του κι έπαιρνε επίσημη στάση. Τα έψελνε με τέτοια κατάνυξη, ώστε μία από τις πολλές φορές, ενώ αυτός έψαλλε, άκουσε τα «Τριαδικά» να τα ψέλνουν Άγγελοι! Διέκοψε ο άγιος Παππούς τη ψαλμωδία και πιάνει το χέρι της πνευματικής κόρης που τον βοηθούσε και της λέει:

«Ακούς; Ακούς Μαριγούλα τους Αγγέλους;»!

«Δεν τους ακούω, πάτερ μου».

Αμέσως, μετάνιωσε που είπε αυτό το λόγο και μονολογούσε:

«Δεν έπρεπε να το πω... Δεν έπρεπε να το πω...»!  

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΠΑΣΚΑΛ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ!!