Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗΓΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ!!


 

<<Γιά να εξαγνισθούν ο νους και η καρδιά, θα πρέπει ο άνθρωπος να εργασθή τις εντολές του Θεού και να καθαρισθή από τα πάθη του. Επίσης, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους πονηρούς λογισμούς που του φέρνει το ταγκαλάκι, ούτε ο ίδιος να σκέπτεται πονηρά. Να προσπαθή να βάζει πάντα καλό λογισμό, να μην σκανδαλίζεται εύκολα, και να βλέπει με επιείκεια και αγάπη τα σφάλματα των άλλων, να ενεργεί με καλωσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διαύγεια η πνευματική, ο Θείος Φωτισμός και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα!

«ΟΤΑΝ ΟΜΙΛΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥ, ΤΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΙΖΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ!» (Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ)!!