Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗΓΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ!!


 

<<Γιά να εξαγνισθούν ο νους και η καρδιά, θα πρέπει ο άνθρωπος να εργασθή τις εντολές του Θεού και να καθαρισθή από τα πάθη του. Επίσης, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους πονηρούς λογισμούς που του φέρνει το ταγκαλάκι, ούτε ο ίδιος να σκέπτεται πονηρά. Να προσπαθή να βάζει πάντα καλό λογισμό, να μην σκανδαλίζεται εύκολα, και να βλέπει με επιείκεια και αγάπη τα σφάλματα των άλλων, να ενεργεί με καλωσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διαύγεια η πνευματική, ο Θείος Φωτισμός και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα!

Όταν, λοιπόν, πληθαίνουν οι καλοί λογισμοί, ο άνθρωπος εξαγνίζεται ψυχικά, κινείται με ευλάβεια, ειρηνεύει, και η ζωή του είναι Παράδεισος!

Διαφορετικά, τα βλέπει όλα με καχυποψία και γίνεται η ζωή του κόλαση... Μόνος του κάνει την ζωή του κόλαση... Χρειάζεται να εργασθούμε γιά την κάθαρση. Μπορεί να αναγνωρίζουμε τα χάλια μας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν αποφασίσωμε να μην δεχώμασθε πονηρούς λογισμούς και οι ίδιοι να μην σκεπτώμασθε πονηρά, αλλά γιά ό,τι μας λένε, γιά ό,τι βλέπουμε, να βάζουμε καλό λογισμό, θα καθαρίσουν ο νους και η καρδιά!

Ο πειρασμός, βέβαια, δεν θα σταματήσει να μας στέλνει από κανένα πονηρό τηλεγράφημα. Και να απαλλαγούμε από τους δικούς μας λογισμούς, του διαβόλου τα πειράγματα θα υπάρχουν, αλλά δεν θα μας ενοχλούν, αν είναι καθαρή η καρδιά!>>!!

   Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994)