Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!

 

«Ποίος ηξεύρει, αδελφοί μου, να μου ειπή:

O ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός;

Μου φαίνεται όλοι σας το γνωρίζετε, ότι είναι φωτεινός και  τα  πάντα  φωτίζει. Είναι  όμως  μερικά  ζώα  οπού  τα  λέγουν νυχτερίδες,  και  άλλα  κουκουβάγιες,  και  όταν βγη  ο  ήλιος, θαμβώνονται και σκοτίζονται και δεν βλέπουν, και όταν νυκτώση, τότε βλέπουν.

Η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΣ!!!