Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ!


 

«Κύριε Ιησού, Εσύ που εδημιούργησες τους Αγγέλους, και είσαι ο Κύριος όλων των Αΰλων όντων, που Σε δοξολογούν ασίγητα, Σε δοξολογώ και εγώ, διότι καλλώπισες όλα τα κτίσματα Σου, και Σε ευχαριστώ, διότι με το λογικό που μου έδωσες, τα βλέπω και τα χαίρομαι.

Κύριε Ιησού, Εσύ που με ένα Νεύμα Σου, έφτιαξες τον Ουρανό, εξομολογούμαι ότι με το βάρος των αμαρτιών μου, δεν μπορώ να σηκώσω το βλέμμα μου, να τον ιδώ.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ!!