Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ!!


1. Μερικοί επαναπαύονται, ότι έχουν τόση Χάρη Θεού μέσα τους, ώστε να μπορούν να συγκρατούν τον εαυτό τους και να μη τους νικά η αμαρτία που κατοικεί μέσα τους. Και όταν το πιστεύσουν αυτό, στην αρχή έχουν προσευχή νηφάλια και ανάπαυση, έπειτα όμως επηρεάζονται από ακαθάρτους λογισμούς και δελεάζονται από την αμαρτία. Έτσι οι επιπόλαιοι, όταν έννοιωσαν μέσα τους την ενέργεια της Θείας Χάριτος, νόμισαν ότι, ελευθερώθηκαν γιά πάντα από την αμαρτία, ενώ οι διακριτικοί και νουνεχείς προσέχουν πάρα πολύ διότι, ακόμη και όταν κατοικεί μέσα τους η Χάρη του Θεού και πάλι μπορεί να ταραχθούν, με την παραμικρή απροσεξία, από αισχρούς και ατόπους λογισμούς. 

Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!