Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ… «ΑΝΤΙΤΙΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.
   Πολύ περισσότερα, από τον κ.Τσίπρα, θα έπαιρνε στο χέρι ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος (Δραγάσης) εάν παρέδιδε την Κωνσταντινούπολη, στον Μωάμεθ τον Β’ …!  Η ρωμαλέα όμως απάντηση του, μπορεί να του στοίχησε την επίγεια ζωή του, αλλά συγχρόνως τον ανέβασε στους δυσθεώρητα αστραπόμορφους θώκους του ηρωισμού και τα ατέρμονα ύψη της αθανασίας!!! 

ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ


(απάντηση στον Αλβανό πρωθυπουργό)

   Ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα κατασκευάζει τη δική του Ἱστορία προωθῶντας τίς ἐπιδιώξεις τοῦ Ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. Δήλωσε προσφάτως ὅτι ἐπί Τουρκοκρατίας στή μικρή -τότε- Ἀθήνα κατοικοῦσαν Ἀλβανοί. Γίνεται σύγχυση μέ τούς Ἀρβανίτες, τούς ἀρβανιτόφωνους Ἕλληνες. Ἄλλοι, ὅμως, ἦσαν οἱ Ἀλβανοί καί ἄλλοι οἱ Ἀρβανίτες. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά. Καί ἐξηγούμεθα: