Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΟΤΕ» (Β’Θεσσαλ.A’3’)!!!

 

Κάποιου χωρικού το χωράφι είχε μεγάλη και πολύ καλή παραγωγή σε καρπούζια. Εξ αυτού, επουλήθηκαν όλα τα καρπούζια γρήγορα και στην καλλίτερη τιμή και το κέρδος ήταν υπερβολικά μεγάλο.

Μετά από αρκετές ημέρες η τιμή των καρπουζιών έπεσε και η νέα παραγωγή του χωρικού δεν έφερε το αντίστοιχο κέρδος. Ο χωρικός διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τις χαμηλές τιμές των καρπουζιών.

Τότε κάποιος έμπορος, του απάντησε:

Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΡΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.