Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!

 

Ένας γέροντας, έλεγε γιά τον αββά Ξόϊο τον Θηβαίο:

<< Είχε πάει κάποτε ο αββάς Ξόϊος στο Σινά και εκεί τον συνάντησε ένας αδελφός και του είπε στενάζοντας:

«Στενοχωρούμεθα αββά μου, επειδή δεν βρέχει…».

Του απαντά, τότε  ο μεγάλος αββάς, με πραγματική απορία:

«Γιατί δεν προσεύχεσθε και δεν παρακαλείτε τον Θεόν;».

Του αποκρίνεται αμέσως ο αδελφός, λέγοντας:

«Και προσευχόμεθα και λιτανείες κάνομε και πάλι δεν βρέχει γέροντα…».

Και ο γέροντας του λέει:

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ… ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΙΗΣΟΝ»!!!